menuwaniliawanilia
ZGADUJ, ZAPAMIĘTUJ
I WYGRYWAJ Z

Polityka prywatności

Firma Danone ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności. Administratorami Państwa danych osobowych są spółki z grupy Danone:

 • Danone sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 0-728 Warszawa);
 • Nutricia Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa);
 • Żywiec Zdrój S.A. (ul. Bobrowiecka 8, 0-728 Warszawa).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jak spółki należące do grupy Danone (łącznie określane jako "Danone") zbierają i zarządzają Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych miała miejsce w dniu 6 października 2017 r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma Danone czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.
 • Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Oświadczeniu o ochronie danych

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu produktu lub usługi. Możemy zbierać od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu,
 2. Dane do logowania się na konto takie jak identyfikator, adres mail, nazwa użytkownika i hasło. Dane te niezbędne są do stworzenia osobistego konta w jednej z naszych społeczności online,
 3. Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez chat, linie poświęcone pielęgnacji lub linie obsługi klienta,
 4. Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi
 5. Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,
 6. Informacje o płatnościach za zakupy dokonane w jednym z naszych sklepów internetowych. Informacje o płatnościach zwykle dotyczą imienia i nazwiska osoby dokonującej płatności, jej adresu oraz danych o płatności takich jak dane karty kredytowej lub numer rachunku bankowego.
 7. Informacje o Państwa stanie zdrowia,
 8. Informacje o osobach innych niż Państwo, dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio,
 9. Profile z mediów społecznościowych,
 10. Jeśli będą się Państwo ubiegać o zatrudnienie w Danone, wówczas zbierane są dodatkowe dane osobowe takie jak dotychczasowe zatrudnienie, wykształcenie i referencje od pracodawców.

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

 1. dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub
 2. zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Danone zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. Do przetwarzania dokonywanych przez Państwa płatności za zakup produktów, do przekazywania informacji o statusie zamówienia, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i prośby, oraz dokonywania oceny i rozstrzygania reklamacji,
 2. Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
 3. Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności naszych stron internetowych,
 4. Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa rejestracją i zapisem na nasz newsletter i pozostałą korespondencję,
 5. Do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi w związku z Państwa udziałem w naszych konkursach, loteriach, promocjach lub na prośbę,
 6. Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,
 7. Dla potrzeb szkolenia wewnętrznego i zapewniania jakości,
 8. Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi,
 9. Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,
 10. Do celów marketingu bezpośredniego produktów Danone oraz spółek z grupy Danone.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez Danone Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać kontaktując za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com.

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą Państwo chcieli je wykonać, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com.

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 2. przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 3. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Danone (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 5. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 6. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com, a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 3. Danone nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez Danone, prosimy o powiadomienie nas o tym za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych. prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

Danone udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi w zakresie świadczeń dla pracowników dla Administratora,
 • dostarczającym usługi payroll i księgowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • świadczącym usługi marketingowe i eventowe dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych (np. komornikom sądowym, policji, ZUS, NFZ, Krajowej Administracji Skarbowej),
 • partnerom handlowym, kontrahentom i klientom Administratora

Udostępnianie danych za granicę

Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przetwarzania danych poza EOG Danone zapewnia ochronę transgranicznego przetwarzania danych przy zastosowaniu właściwych środków bezpieczeństwa.

Środki bezpieczeństwa stosowane przez nas do ochrony transgranicznego przetwarzania danych obejmują:

 1. Wzorcowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Tego rodzaju standardowe klauzule umowne oferują zabezpieczenia wystarczające do spełnienia wymogów co do zapewnienia stosownego stopnia ochrony i bezpieczeństwa wynikających z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie.
 2. Certyfikacje, które wykazują, że osoby trzecie spoza EOG przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie. Takie certyfikacje są zatwierdzane przez Komisję Europejską, właściwy organ nadzoru lub właściwą krajową jednostkę akredytacyjną zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do danych, które zostały przekazane do państw trzecich. W tym celu prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com.

Państwa dane osobowe aktualnie nie są przekazywane do krajów poza EOG.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usług i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej.

Profilowanie danych osobowych

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami (iod.danone@danone.com ) w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Danone lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 1. Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2. Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 3. Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Danone,
 4. Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszymi

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można na stronie Oświadczenie o plikach cookies.

Jak się z nami kontaktować

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez email iod.danone@danone.com.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Danone dostępny jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod.danone@danone.com.

Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych).